Domkirken

Kristiansand Domkirke er en av de største kirker i landet med sine nå 1500 godkjente plasser. Da den var ferdig i 1885, nesten 5 år etter bybrannen, var det beregnet 2029 sitteplasser og 1216 ståplasser. 

Oddernes kirke i Kristiansand
Kirken er 70 meter høy, 60 meter lang og 38,7 meter bred. Det er den fjerde kirken som står på denne plassen.
Kirken har en forenklet gotisk spissbuestil, og betegnes som en nygotisk kirke. Den er tegnet av arkitekt Thrap-Meyer og oppført av snekkermester Theodor Hansen.

Ved kirkens 50 års jubileum i 1935 ble det store forandringer inne i kirken. Den ble malt kleberstensgrå, med prekestol og altertavle i dyp blå tone med gylne forsiringer. Men malingen sto ikke lenge. Den ble fjernet ved sandblåsing ved 75 års jubileet i 1959/60. Ved 50 års jubileet ble og prekestolen malt av Hugo Lous Mohr, med de 12 apostler som motiv. Noen år før, i 1930 hadde kirken fått de 6 glassmaleriene med bibelske motiver, levert av kunstmaler Karl Kristiansen.

Orgelet i Domkirken er et på 54 stemmer, fordelt på 4 manualer, og er bygd av tyskeren Paul Ott. Det gamle orgelet, som er et nasjonalt klenodie ligger fremdeles i kirkens tårn.
Fra Domkirkens tårn klinger det fire kirkeklokker av forskjellig størrelse. Hver time lyder klokkespillet, som har 36 klokker, fra det samme tårn.

Flere bilder: Kristiansand på Bildebase.no


Oddernes kirke

Oddernes kirke er en middelalderkirke, og er en av de eldste og vakreste kirker vi har på sørlandet. Det er grunn til å anta at det har vært en kirke av tre før nåværende kirke ble reist. Den eldste delen antas reist midt på 1000-tallet.
Oddernes kirke i Kristiansand
Runesteinen som står i våpenhuset forteller: Eyvind gjorde denne kirken - gudsønn til Olav den hellige - på sin odel. De mange arkeologiske funn i området rundt kirken viser at Oddernes har vært et senter i regionen allerede i førhistorisk tid, og at det før år 800 lå en kongsgård på Oddernes.

På grunn av befolknings-veksten, ble kirken iI 1630-årene forlenget med 8 meter, og i 1699 fikk den sitt tårnbygg. I tårnet henger det 3 klokker, hvorav den eldste er fra 1200-tallet. Kirkens galleri er bygget i enkel renessansestil, og er blitt til over 4 perioder. Galleriet inneholder 44 felter hvor profeter, apostler og allegoriske figurer er avbildet.

Den første borgermester i Kr sand, Christen Nielsøn Wendelboe, har gitt store gaver til kirken. Han bekostet reisingen av tårnbygget og orgelaglleriet, og i 1704 ga han og hustruen altertavle og preksetol til kirken. Prekestolen er et vakkert utført franskpåvirket, klassisk barokkarbeide. I 1788 fikk kirken nytt innvendig tak - dekorert av ukjente kunstnere. I 1827 begynte man å male over galleri og vegger med brunmaling. Dette fikk stå i 100 år, før man i 1927 igjen fikk frem alt det overmalte.

Se også: Kristiansand øst på Bildebase.noFacebook kommentarer


Kommenter:
Ansvarlig redaktør: Jan Olav Bolmann.
Webløsning driftes og eies av Web Norge.
Innhold og bilder ©2012-17 Jan Olav Bollmann, Foto4.no, Bildebase.no og Web Norge.